Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon:
 • valmistab Teid ette tööeluks;
 • toetab Teie tööle asumist või töötamist.
Tööalase rehabilitatsiooni sihtrühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed:
 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad, ajateenistuses olijad) või
 • otsivad tööd (ehk on registreeritud töötud Töötukassas).
Tööalast rehabilitatsiooni võib vaja minna selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid (tööalased abivahendid, liikumisabivahendid jt), lahendama psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja minna nõustamist, mille abil suurendada motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata Teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

MTÜ Kambja Tervisekeskus pakub järgmisi tööalase rehabilitatsiooni tegevusi (lähtuvalt Teie vajadustest individuaalselt või grupis):
 • füsioteraapia (füsioterapeudi individuaalne või grupiteenus)
 • logopeediline ja eripedagoogiline abi
 • psühholoogiline nõustamine
 • sotsiaalnõustamine
 • õendusalane nõustamine
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine
Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks pöörduge oma perearsti või eriarsti poole.

Üldjuhul on teenuse kestvuseks üks aasta ning töötukassa saab Teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot (vastavalt asutuse tasulisele hinnakirjale ja erialaspetsialistide poolt soovitatud tegevustele).

KUIDAS TÖÖALANE REHABILITATSIOONITEENUS TOIMUB?
 • Töötukassa juhtumikorraldaja hindab Teie teenusevajadust;
 • Lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • Valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • Lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • Töötukassa kinnitab teenuseosutaja poolt koostatud ja töötukassale saadetud tegevuskava;
 • Alustate rehabilitatsiooniteenust.

KUI TE TÖÖTATE, KUID VAJATE VÄHENENUD TÖÖVÕIME TÕTTU TUGE TÖÖTAMISE JÄTKAMISEKS, VÕTKE ÜHENDUST TEILE SOBIVA TÖÖTUKASSA ESINDUSEGA JA LEPPIGE KOKKU KOHTUMINE JUHTUMIKORRALDAJAGA.

Vajadusel makstakse Teile - olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte - rehabilitatsiooniteenusel osalemise sõidu- ja majutustoetust.

LISAINFO:
MTÜ Kambja Tervisekeskus, telefon +372 58 29 22 88 või Töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee, info@tootukassa.ee või Töötukassa infotelefonil 15501.«
»