Rehabilitatsiooniteenused

Kambja Tervisekeskuses osutatavate rehabilitatsiooniteenuste lühikirjeldus:
 1. Koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan (lastele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat või 3 aastat; täiskasvanutele kehtivusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat või 5 aastat).
 2. Juhendatakse inimest, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia - inimesele tutvustatakse rehabilitatsiooniteenust ja sellega seonduvaid vajalikke tegevusi.
 
 1. Osutatakse järgmisi rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid:
 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -planeerimine - teenuse vajalikkuse ja kasulikkuse hindamine erialaspetsialistide poolt.
 • Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine - kliendi terviseseisundi ja teenuse vajaduse hindamine koos kliendi nõustamisega. Teenuse osutamise käigus jälgitakse selle kulgemist, nõustatakse klienti ja juhendatakse tegevustes. Teenuse lõppedes hinnatakse tulemusi, vormistatakse dokumentatsiooni ja antakse juhiseid edaspidiseks.
 • Rehabilitatsiooniplaani täendamine ja tulemuste hindamine - teenuse osutamine, kui kliendi isiklikku rehabilitatsiooniplaani on vajalik täiendada või muuta.
 • Füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupitöö)- individuaalsete programmide koostamine ja täitmise juhendamine; terapeudiliste meetmete rakendamine. Rehabilitatsiooniteenuse kulgemise jälgimine ja kliendi nõustamine.
 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine) - kliendi (individuaalne, pere või grupp) nõustamine erinevate sotsiaalsete võimaluste ja probleemide lahendamise osas.
 • Eripedakoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine) - eripedagoogi teenuse vajaduse määratlemisel erinevad teenusevormid.
 • Psühholoogi teenus (individuaalne, perenõustamine ja grupinõustamine) - psühholoogi teenuse vajaduse määratlemisel erinevad nõustamise vormid.
 • Logopeedi teenus (individuaalne, seanss perele ja grupinõustamine) - logopeediliste probleemide korral erinevad teenusevormid.
 • Õe ja arsti teenus (Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt, need teenused on nõustava sisuga ning ei sisalda ravimisega seotud tegevusi nagu näiteks diagnoosimine, raviplaani koostamine, retsepti väljastamine, raviprotseduuride tegemine, erialaarstile või uuringule saatekirja väljastamine jms).
 • Tegevusterapeudi teenus (Rehabilitasiooniplaanide ja tegevuskavade koostamine).
«
»