Rehabilitatsioon

Rehabilitatsiooniteenus

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.

Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.


Rehabilitatsiooniteenus Kambjas

Asukoht
Kambja Tervisekeskus pakub ambulatoorset rehabilitatsiooniteenust Kambja alevikus asuvas Tervisekeskuse majas aadressil Aia 2, kus lisaks rehabilitatsiooniteenusele asuvad ka apteek, postkontor, hambaravi ja Kambja Perearstikeskus.

Ligipääsetavus
Tervisekeskuse maja on ühekorruseline ja sinna saab minna ratastooli või muud inva-abivahendit kasutav klient kaldtee abil, maja ette saab lukustada ka jalgrattaid. Autoga on võimalik sõita ka hoone esiukse ette, autoparkla asub hoone mõlematel külgedel. Kõik hoone ruumid on kohandatud puuetega inimestele ja nende heale toimetulekule majas viibimise ajal.

Teenusele tulemine

NB! Kambja valla elanikel on võimalik endale tellida transport igaks teenusele tulemise päevaks - lisainfo telefonil 58 29 22 88!

Rehabilitatsiooniteenust osutatakse ambulatoorselt Kambja Tervisekeskuse hoones. Registreerimisel lepitakse kliendiga eelnevalt kokku teenusele tulemise kellaaeg ja kuupäev. Igale registreerunud kliendile helistatakse rehabilitatsiooniteenusele tulemisele eelneval nädalal, et kinnitada teenusele tulemine ja täpsustada vastav kellaaeg.

Teenusele tulija võetakse vastu asutuse esifuajees asuvas vastuvõtukabinetis, kus koostatakse eesoleva teenusenädala aja- ja tegevuskava ning määratakse osutatavad teenused koostöös erialaspetsialistidega. Seejärel juhendatakse inimest ja alustatakse teenuse osutamisega vastavalt eesmärkidele ning teenusele. Teenuse kestvuse lõppedes tagastatakse kliendile isiklik rehabilitatsiooniplaan.

Teenus väljaspool asutust
Rehabilitatsiooniteenust osutatakse lisaks Kambja Tervisekeskusele ka isiku elukohas - lisainformatsiooni on võimalik saada helistades asutuse infotelefonile 58 29 22 88.
«
»